Kancelaria radców prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska, Monika Urbańczyk-Mrowiec Spółka Partnerska ZOBACZ WIĘCEJ

O nas

Klientami Kancelarii są różnorodne podmioty, wśród których znajdują się zarówno spółki
prywatne, spółki gminne, agencje reklamowe jak i podmioty związane z medycyną oraz kulturą i
nauką.

Nasze początki

Kancelaria Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska, Monika Urbańczyk- Mrowiec Spółka partnerska, istnieje na rynku usług prawnych od 2006 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kompleksowa obsługa

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w tym zarówno spółek prawa handlowego…

ZOBACZ WIĘCEJ

Doświadczenie

Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, świadcząc usługi prawne dla firm zarządzających nieruchomościami należącymi do osób prywatnych jak i gmin oraz wspólnot mieszkaniowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakres działalności

Kancelaria świadczy pełny zakres pomocy prawnej w sferze prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego, prawa nieruchomości…

ZOBACZ WIĘCEJ

Nieruchomości

Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, świadcząc usługi prawne dla firm zarządzających nieruchomościami…

ZOBACZ WIĘCEJ

Reprezentujemy

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi i urzędami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kancelarię prawną założyli:

-mecenas Małgorzata Szadkowska-Szablewska i mecenas Monika Urbańczyk-Mrowiec

Mecenas Małgorzata Szadkowska-Szablewska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W roku 1998 ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zrzeszona jest w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach ( nr wpisu KT 2336). Praktykę radcowską łączy z działalnością szkoleniową.

Mecenas Monika Urbańczyk-Mrowiec absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie, praktykę i wiedzę zdobywała pracując wiele lat w dużej Kancelarii prawnej uczestnicząc m.in. w realizacji poważnych projektów gospodarczych oraz prowadząc obsługę prawną firm.

Kancelaria oferuje Państwu m.in.:

Porady prawne,
Sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów prawnych,
Sporządzanie pism procesowych do sądów

m.in. pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg, sprzeciwów, zarzutów, skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosków o wznowienie postępowania, skarg na czynności komornika,
Reprezentacja w postępowaniach przed sądami
przed sądami wszystkich instancji oraz organami egzekucyjnymi, a także organami administracji publicznej,
Prowadzenie negocjacji.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane indywidualnie z Klientem, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy oraz przewidywany nakład i czas pracy. Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy ustalonym wynagrodzenie ryczałtowe - tzw. system ryczałtowy lub stałą obsługę prawną za ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym wraz z określoną stawką za dodatkową liczbę godzin obsługi prawnej -tzw. system mieszany. Istnieje również możliwość współpracy doraźnej za określoną stawkę godzinową ( ustaloną proporcjonalnie do nakładu pracy i stopnia zawiłości sprawy).

Do grona klientów Kancelarii należą m.in.:

Klienci kancelarii:

Klientami Kancelarii są różnorodne podmioty, wśród których znajdują się zarówno spółki prywatne, spółki gminne, agencje reklamowe jak i podmioty związane z medycyną oraz kulturą i nauką. Obecnie partnerzy kancelarii udzielają porad prawnych w Biurze Senatora RP Haliny Biedy.

Partnerzy byli członkami rad nadzorczych spółek gminnych: TBS sp z o.o. w Bytomiu oraz ZBM sp z o.o. w Bytomiu a obecnie są ZBM-TBS sp z o.o. w Bytomiu.

Do grona klientów Kancelarii należą m.in.:

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej sp. z o.o. w Świętochłowicach, Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Bytomiu, Bytomskie Mieszkania, Factory Polska S.A., „Infomax E.Marasik-Bielejec & G. Bielejec Sp.j”, Politechnika Śląska w Gliwicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, Remondis Sp. z o.o. w Gliwicach, Remondis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, NZOZ „Bredent” sp.j., Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej T.Wielkoszyński, M.Furmański sp.j.

Dzięki współpracy z różnymi podmiotami, zarówno dużymi, jak i mniejszymi, mamy pełną świadomość tego, że w doradztwie prawnym jest ważne, aby wprowadzane rozwiązania uwzględniały specyfikę działalności podmiotu, jego plany i perspektywy. Usługi prawne świadczone są z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych oraz etycznych.

W indywidulanych sprawach Kancelaria świadczy usługi prawne

w szczególności z zakresu:
prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy,prawa handlowego

Z zakresu prawa cywilnego

Prawa cywilnego

m.in. w szczególności w sprawach o: ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, eksmisje, własność i inne prawa rzeczowe na nieruchomości, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, zapłatę należności pieniężnych.

 

Z zakresu prawa rodzinnego

Prawa rodzinnego

m.in. w szczególności w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkową, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską i uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Z zakresu prawa pracy

Prawa pracy

m.in. w sprawach związanych z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, przywróceniem do pracy, wynagrodzeniem za pracę i odszkodowaniem.

Z zakresu prawa handlowego

Prawa handlowego

m.in. sporządzanie projektów umów spółek handlowych oraz pomoc prawna w zakładaniu spółek oraz w ich likwidacji,

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

881-288-196

ZADZWOŃ I ZAREZERWUJ TERMIN

Skorzystaj z naszych usług

Pomoc prawna jest świadczona przez prawników Kancelarii w dogodnej dla klienta formie
poprzez bezpośrednie spotkania, sporządzanie pisemnych opinii, kontakt za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

List referencyjny

Działając w imieniu Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach rekomenduję Kancelarię Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska, Monika Urbańczyk-Mrowiec sp w Bytomiu jako godnego polecenia Partnera, z którym współpracujemy od 2015r. Kancelaria świadczy na rzecz Muzeum stałą obsługę prawną. Zakres świadczonej obsługi prawnej obejmuje m.in. doradztwo w sprawach bieżących, weryfikację pod kątem formalno-prawnym projektów umów i dokumentów jak również reprezentację w postępowaniach sądowych. Podczas dotychczasowej współpracy usługi świadczone przez Kancelarię cechuje wysoki poziom merytoryczny oraz należyta staranność w wykonywaniu zadań. Kancelarię charakteryzuje szybkość i skuteczność w podejmowanych działaniach oraz wysoką kulturą obsługi. Mając na uwadze całokształt współpracy zachęcam firmy do skorzystania z usług świadczonych przez kancelarię. Sprawdź referencję

Halina Bieda

List referencyjny

Jako Senator RP rekomenduję Kancelarię Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska, Monika Urbańczyk-Mrowiec sp w Bytomiu jako godnego polecenia Partnera, z którym współpracuję w Biurze Senatorskim od początku objęcia przeze mnie mandatu senatora. Kancelaria Świadczy na rzecz Biura stałą obsługę prawną. Zakres świadczonej obsługi prawnej obejmuje m.in. pomoc prawnom mieszkańcom Bytomia i Zabrza, doradztwo w sprawach bieżących oraz weryfikację pod kątem formalno-prawnym projektów i umów dokumentów. Podzas dotychczasowej współpracy usługi świadczone przez Kancelarię cechuje wysoki poziom merytoryczny oraz należyta staranność w wykonywaniu zadań. Kancelarię charakteryzuje szybkość i skuteczność w podejmowanych działaniach oraz wysoką kulturą obsługi. Mając na uwadze całokształt współpracy zachęcam firmy do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię. Sprawdź referencję

Halina Bieda
Senator Rzeczypospolitej Polskiej / RP

List referencyjny

Kancelaria Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska Monika Urbańczyk-Mrowiec z siedzibą w Bytomiu, prowadziła obsługę prawną naszej firmy od początku jej działalności. W trakcie dotychczasowej współpracy doradztwo prawne obejmowało obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Kontakt z Kancelarią każdorazowo wykazuje pełen profesjonalizm i wedzę ekspercką. Pracowników cechuje duże zaangażowanie, terminowość i dyspozycyjność. Kancelaria Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska Monika Urbańczyk-Mrowiec jest godna polecenia jako w pełni profesjonalny i kompetentny partner do współpracy. Sprawdź referencję

Marcin Furmański
Współwłaściciel / Centrum Medyczne Wielkoszyński

List polecający

W imieniu firmy Kserograf s.c., pozwalam sobie zarekomendować Państwu współpracę z Kancelarią Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska Szablewska Monika Urbańczyk Mrowiec jako profesjonalnego i kompetentnego partnera. Kancelaria świadczy obsługę prawną mojej firmy obejmującą w szczególności merytoryczne wsparcie w negocjacjach oraz opiniowanie specjalistycznych kontraktów. Współpracujemy nieprzerwanie i efektywnie od połowy 2015 roku. Za współpracą z Kancelarią przemawiają zarówno szeroka wiedza merytoryczna prawników Kancelarii, jak i znajomość prawa oraz zrozumienie specyficznych aspektów działalności naszej spółki. Cenimy sobie także bieżący, bezpośredni kontakt z partnerami Kancelarii oraz ich umiejętności w zakresie prowadzenia, często bardzo trudnych spraw. Sprawdź referencję

Dawid Fiolka
Właściciel / KSEROGRAF

Rekomendacja

Kancelaria Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szadkowska Monika Urbańczyk-Mrowiec z siedzibą w Bytomiu, prowadzi obsługę prawną firmy Dietanatura od początku jej działalności. Profesjonalność, rzetelność i duża w połączeniu z wysoką kulturą pracowników to cechy, które wyróżniają tę Kancelarię na rynku usług. Obsługa prawna prowadzona jest profesjonalnie, z należytą starannością i dużym zaangażowaniem. Mając na uwadze powyższe, rekomenduję Kancelarię Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szadkowska Monika Urbańczyk-Mrowiec jako godnego polecenia partnera. Sprawdź referencję

Jolanta Zalejska-Fiolka
Właściciel / Dieta Natura

List referencyjny

  Działając w imieniu MPGL w Świętochłowicach Sp. z o.o. rekomenduję "Kancelarię Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska, Monika Urbańczyk-Mrowiec" Sp.p. w Bytomiu jako godnegopolecenia Partnera, z którym współpracujemy od 2013r. Usługi prawne świadczone przez Kancelarię charakteryzuje bardzo profesjonalne podejście do ralizowanych projektów oraz należyta staranność i wysoki poziom merytoryczny realizowanych prac. Dociekliwość, rzetelność oraz bardzo duże zaangażowanie merytoryczne na każdym etapie współpracy przyczyniły się do zapewnienia jej bezpieczeństwa prawnego. Współpraca z Kancelarią od wielu lat układa się bardzo pomyślnie. Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią upoważnia do zarekomendowania Kancelarii jako solidnego Partnera. Sprawdź referencję

Tomasz Lemański

    Napisz do nas