List referencyjny

admin

 

Działając w imieniu MPGL w Świętochłowicach Sp. z o.o. rekomenduję „Kancelarię Radców Prawnych Małgorzata Szadkowska-Szablewska, Monika Urbańczyk-Mrowiec” Sp.p. w Bytomiu jako godnegopolecenia Partnera, z którym współpracujemy od 2013r.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię charakteryzuje bardzo profesjonalne podejście do ralizowanych projektów oraz należyta staranność i wysoki poziom merytoryczny realizowanych prac. Dociekliwość, rzetelność oraz bardzo duże zaangażowanie merytoryczne na każdym etapie współpracy przyczyniły się do zapewnienia jej bezpieczeństwa prawnego.

Współpraca z Kancelarią od wielu lat układa się bardzo pomyślnie.

Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią upoważnia do zarekomendowania Kancelarii jako solidnego Partnera.

Sprawdź referencję